HỆ THỐNG EMAIL RIÊNG 

Với 01 IP riêng sẽ giúp hạn chế tối đa việc email gởi đi bị từ chối do địa chỉ IP nằm trong Black List. Chúng tôi có thể thiết lập riêng cho bạn các chính sách bảo mật cũng như tư vấn về Mail Offline. Chúng tôi tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý mọi thắc của người sử dụng.
 • EMAIL CÁ NHÂN
 • Chỉ 999.000vnd/tháng
 • icon check1 Dùng server riêng và 01 IP
 • icon check1 Dung lượng lưu trữ 250GB (100 GB)
 • icon check1 5 tên miền phụ
 • icon check1 Số lượng Email không giới hạn
 • icon check1 Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus
 • giá chưa bao gồm VAT 
 • IP riêng bảo đảm việc gửi mail thông suốt
  Với 01 IP riêng sẽ giúp bạn hạn chế tối đa việc email gởi đi bị từ chối do địa chỉ IP nằm trong Black List

  Sử dụng được nhiều tên miền
  Bạn có thể sử dụng được nhiều tên miền khác nhau cho hệ thống mail của bạn (Ví dụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tdcompany.net...)

  Theo dõi Email gởi đến và gởi đi
  Chúng tôi có thể gởi cho người quản trị của bạn một bản sao của Email gởi đi hay đến nhằm mục đích kiểm soát rò rỉ thông tin.

  Lượng email gửi lớn ổn định và nhanh chóng
  Với dung lượng lưu trữ lớn cho phép 1 gởi đi và nhận được 1 lượng email lơn, đảm bảo hệ thống họat động luôn luổn định và nhanh chóng

BẢNG GIÁ EMAIL CÁ NHÂN | BẢNG GIÁ EMAIL DOANH NGHIỆP | BẢNG GIÁ EMAIL RIÊNG