HỆ THỐNG EMAIL RIÊNG 

Với 01 IP riêng sẽ giúp hạn chế tối đa việc email gởi đi bị từ chối do địa chỉ IP nằm trong Black List. Chúng tôi có thể thiết lập riêng cho bạn các chính sách bảo mật cũng như tư vấn về Mail Offline. Chúng tôi tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý mọi thắc của người sử dụng.
email  OFFICE
01
OFFICE
02
MAIL PLUS
01
MAIL PLUS
02
MAIL PLUS
03
MAIL PLUS
04
EMAIL SERVER
RIÊNG 
SERVER  chia sẻ   chia sẻ  chia sẻ    chia sẻ  chia sẻ   chia sẻ  Dùng Server riêng
& 1 IP 
DUNG LƯỢNG 5GB 10GB 20GB 50GB  100GB  200GB  250GB
SỐ LƯỢNG EMAIL   5 10   20  50 100  200  Unlimited
TÊN MIỀN PHỤ   0  0
MÃ HÓA SSL icon check1 icon check1 icon check1 icon check1 icon check1 icon check1 icon check1
ANTI SPAM/VIRUS SpamAssassin
& Kaspersky
SpamAssassin
& Kaspersky
SpamAssassin
& Kaspersky
SpamAssassin
& Kaspersky
SpamAssassin
& Kaspersky
SpamAssassin
& Kaspersky
SpamAssassin
& Kaspersky
CATCH ALL icon check1 icon check1 icon check1 icon check1 icon check1 icon check1 icon check1
SPF  icon check1   icon check1 icon check1  icon check1  icon check1  icon check1  icon check1
BACKUP SMTP icon check1   icon check1 icon check1 icon check1  icon check1  icon check1  icon check1

BẢNG GIÁ EMAIL CÁ NHÂN | BẢNG GIÁ EMAIL DOANH NGHIỆP | BẢNG GIÁ EMAIL RIÊNG