HOSTING CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO MẬT CAO

Nhiều sự chọn lựa cho bạn, để website của bạn đạt được hiệu quả tối ưu nhất !
Cloud hosting1  ECONOMY** DELUXE ULTIMATE
DUNG LƯỢNG  10 GB***  20 GB*** 40 GB*** 
CPU 4 CORE 6 CORE 8 CORE
RAM  1 GB  2 GB  4 GB
IP RIÊNG  1 1 1
SL WEBSITE  5 5 5
SL DATA BASE   5  5
PARK DOMAIN Unlimited  Unlimited  Unlimited 
BĂNG THÔNG Unlimited  Unlimited  Unlimited 
SỐ HỘP THƯ EMAIL  Unlimited   Unlimited   Unlimited  
CONTROL CPANEL  Plesk 12  Plesk 12 Plesk 12 

BẢNG GIÁ LINUX HOSTING - BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING - BẢNG GIÁ CLOUD SERVER HOSTING