hãy liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ...

Trách nhiệm đầu tiên của TDCompany là đáp ứng yêu cầu của khách hàng để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất và ngân sách tiết kiệm nhất.
Click vào đây

Nghe Ke toanPhần mềm Quản lý Tài chính - Kế toán giúp doanh nghiệp chủ động trong việc theo dõi các hoạt động xuất/nhập/tồn hàng hóa, thiết bị, công cụ - dụng cụ... Từ đó, dữ liệu thu - chi có thể được kết chuyển trực tiếp cho bộ phận kế toán, tránh hiện tượng quản lý và lưu trữ trùng lắp trong toàn bộ hệ thống.

 

Phần mềm gồm các phân hệ và chức năng sau :

 

 

 • 1. MODULE QUẢN LÝ MUA HÀNG

  icon check1 Nhập hóa đơn chứng từ mua hàng.
  icon check1 Quản lý chứng từ mua hàng.
  icon check1 Báo cáo mua hàng theo nhiều tiêu chí .
  icon check1 Theo nhà cung cấp.
  icon check1 Theo từng chuẩn loại hàng.
  icon check1 V.V...

  4. Module quản lý Công nợ

  icon check1 Theo dõi công nợ theo từng khách hàng
  icon check1 Theo dõi công nợ theo từng nhà cung cấp
  icon check1 Báo cáo công nợ phải thu, phải trả
  icon check1 Khách hàng, nhà cung cấp
  icon check1 Báo cáo tuôi nợ theo từng hóa đơn
  icon check1 V.V...

  7. Module quản lý chi phí

  icon check1 Phân bổ chi phí (chi tiết từng bộ phận).
  icon check1 Lập bảng chi phí dự trù theo từng tháng.
  icon check1 Bảng kê chi phí hàng tháng
  icon check1 Bảng tổng hợp chi phí hàng tháng.
  icon check1 Báo cáo trích phân bổ chi phí.
  icon check1 V.V...

  10. Module quản lý thuế

  icon check1 Báo cáo.
  icon check1 Bảng kê HHDV mua vào.
  icon check1 Bảng kê HHDV bán ra.
  icon check1 Tờ khai thuế tiêu thụ đặt biệt.
  icon check1 Tờ khai thuế GTGT
  icon check1 V.V...

  2. MODULE QUẢN LÝ BÁN HÀNG

  icon check1 Nhập hóa đơn chứng từ bán hàng.
  icon check1 Quản lý chứng từ bán hàng.
  icon check1 Báo cáo bán hàng theo nhiều tiêu chí .
  icon check1 Theo khách hàng.
  icon check1 Báo cáo nhật ký bán hàng
  icon check1 V.V..

  5. Module quản lý kho

  icon check1 Nhập - xuất kho nguyên vật liệu.
  icon check1 Nhập - xuất kho hàng hóa.
  icon check1 Quản lý chứng từ nhập xuất kho.
  icon check1 Báo cáo nhập xuất kho
  icon check1 Bảng kê nhập xuất tồn
  icon check1 V.V..

  8. Module quản lý doanh thu

  icon check1 Báo cáo doanh thu theo từng bộ phận.
  icon check1 Báo cáo doanh thu theo từng nhóm dịch vụ.
  icon check1 Bảng cân đối doanh thu chi phí.
  icon check1 Báo cáo...
  icon check1 .....
  icon check1 V.V. 

  11. Module quản lý tổng hợp

  icon check1 Nhập các chứng tổng hợp khác.
  icon check1 Liệt kê chứng từ tổng hợp khác.
  icon check1 Báo cáo tổng hợp
  icon check1 Sổ cái tổng hợp
  icon check1 Sổ chi tiết các tài khoản.
  icon check1 V.V..

  3. Module quản lý Quỹ

  icon check1 Nhập phiếu thu chi tiền mặt.
  icon check1 Nhập phiếu thu chi tiền tiền gửi ,ck.
  icon check1 Quản lý chứng từ quỹ.
  icon check1 Ngày, tháng, quí, năm
  icon check1 Tổng hợp hoặc chi tiết.
  icon check1 V.V..

  6. Module quản lý kho CCDC

  icon check1 Nhập - xuất kho CCDC.
  icon check1 Quản lý chứng từ nhập xuất kho
  icon check1 Theo lập phân bổ CCDC chi tiết
  icon check1 Theo dõi CCDC theo tồn kho
  icon check1 Từng bộ phận.
  icon check1 V.V..

  9. Module quản lý tài sản cố định

  icon check1 Nhập hồ sơ tài sản.
  icon check1 Ghi tăng, ghi giảm tài sản.
  icon check1 Quản lý thông tin tài sản.
  icon check1 Phân bổ khấu hao tài sản
  icon check1 Bảng kê tăng giảm tài sản.
  icon check1 V.V..

  12. Module quản lý các doanh mục

  icon check1 Danh mục đối tượng.
  icon check1 Danh mục bộ phận.
  icon check1 Danh mục thuế.
  icon check1 Danh mục kho.
  icon check1 Danh mục tiền tệ.
  icon check1 V.V..