hãy liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ...

Trách nhiệm đầu tiên của TDCompany là đáp ứng yêu cầu của khách hàng để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất và ngân sách tiết kiệm nhất.
Click vào đây

Xuất phát từ nhu cầu thiết thực tại các ngân hàng, công ty chứng khoán và đặc biệt là các công ty dịch vụ data center, share hosting như VDC, FPT, Mắt Bảo, PA hay các công ty Du lịch - Hotel - Resort cần quản lý nguồn dự liệu cơ sở vô cùng quan trọng …, do vậy hệ thống bảo mật luôn có mặt và song hành cùng với Server nhằm tạo sự an tâm cho Khách hàng .

 

Kiến thức:
    1. Cài đặt hệ điều hành server: Windows server 2008, CentOS 5.x
    2. Cài đặt và cấu hình Web Host Manager: Cpanel, Plesk
    3. Cấu hình hệ thống Logs, phân tích Logs
    4. Cấu hình dịch vụ:
        a. DNS
        b. HTTP
        c. FTP
        d. Remote Access: SSH, Rlogin, telnet, rdp
        e. Certificate Authority
        f. …
    5. Cài đặt và cấu hình CSDL: MSSQL, MySQL
    6. Cấu hình tối ưu IIS
    7. Cấu hình tối ưu Apache
    8. Cấu hình bảo mật
        a. Chống tấn công Local
        b. Chống tấn công Sql injection
        c. Chống tấn công DDoS
        d. Chống tấn công XSS
        e. Access Policy, account Policy
    f. …
    9. Cấu hình Firewall
   10. Cấu hình Load Balancing, clustering
   11. Cấu hình Backup
   12. Phòng chống Virus, Trojan, backdoor